fbpx

Met de komst van Orthopedagoog & Kinder- en Jeugdpsycholoog Ilja van der Gaag wordt het Topcoach-team per 1 september verder uitgebreid. Topcoach kan hierdoor kinderen, tieners en jongeren (nog) beter helpen hun doelen te bereiken. Zelfs als het complexer wordt.

Soms blijkt in een coachingstraject dat coaching alleen niet voldoende is of is er meer informatie nodig om een kind of jongere op de juiste wijze verder te helpen. Op deze momenten kan Ilja ingezet worden om meer inzicht verschaffen.

IljaIlja is 48 jaar, komt uit Rotterdam en heeft meer dan 25 jaar werkervaring als verpleegkundige, groepswerker, educatief therapeut, orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog.

Met deze brede ervaring doet Ilja, waar nodig, verder onderzoek en kijkt ze vooral naar wat de bestaande situatie voor een kind of jongere in zijn of haar dagelijkse leven betekent. Zo worden kansen en valkuilen zichtbaarder en wordt het voor alle betrokkenen nog beter de juiste tools in te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving en situatie van het kind of de jongere en wordt het beter haalbaar om een doelstelling te bereiken.

Ilja zal zich binnen de Topcoach praktijk vooral bezig houden met handelingsgerichte diagnostiek en de meer complexe trajecten waar meer dan (alleen) coaching nodig is. Daarnaast zal zij het team ondersteunen in die situaties waar specifieke extra kennis nodig is, en indien gewenst school-, ouder- en/of gezinsbegeleiding bieden.

× App ons!