fbpx

Tarieven

Kinder-, jongeren- en Lifecoaching
Kennismakingsgesprek (20 min) € 30,00
Intake (60 min) € 65,00
Individuele sessie € 52,00
Los oudergesprek € 52,00
Online gesprek € 52,00
Business coaching € 80,00

Alle prijzen op deze website zijn voor afspraken in de praktijk of online.
Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren afgezegd worden, worden in rekening gebracht.

Bij werkzaamheden voor scholen, verenigingen, bedrijven of groepen is de prijs op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Bij activiteiten op locatie zijn de reiskosten: € 0,35 euro per kilometer en € 32,50 euro per uur.

Een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten is in een enkel geval mogelijk;

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de coachingssessies ook vaak als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten soms ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.
Voor meer informatie is het verstandig vooraf contact op te nemen met de belastingdienst.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Indien van toepassing zijn ook de volgende opties mogelijk:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

× App ons!