Een goede voorbereiding is het halve werk

Goed voorbereid naar een ouder-/schoolgesprek? Ik help u daar bij!
Een kind dat zichzelf optimaal ontwikkeld en met plezier naar school gaat. School en ouders willen eigenlijk altijd hetzelfde. Toch lijkt dat heel vaak niet zo. School ervaart met regelmaat dat ouders het onmogelijke van school verwachten terwijl ouders juist het idee hebben dat school hun kind niet goed begrijpt, ziet, begeleidt, ondersteunt of ‘er uit haalt’ wat er in zit.
Het lijkt soms of ouders en school een andere taal spreken.
Ik help ouders, voorafgaand aan het gesprek, hoe hun probleem/ervaring goed te verwoorden en een duidelijke hulpvraag te formuleren. Daarnaast leg ik ouders uit wat ze wel en niet van een school kunnen verwachten/vragen. Dit is fijn voor zowel de ouders als de school.

Ervaring

Als ouder van 4 kinderen, waarbij de schoolloopbaan alles behalve soepel verliep, weet ik als geen ander wat een machteloos gevoel je als ouder kunt hebben als je ziet dat het op school niet goed gaat met je kind. Je wilt niet ‘die lastige’ ouder zijn, maar, van nature, wil je er voor zorgen dat het beter gaat met je kind. Je spreekt alleen een ‘andere taal’ als de leerkracht/docent, snapt niet altijd evengoed wat alle toets- en testresultaten betekenen en je bent onvoldoende op de hoogte wat een school wel of niet zou kunnen bieden. Daarnaast ben je emotioneel betrokken. Toch wil je graag goed met de school in gesprek.
Met mijn jarenlange ervaring als docent, ambulant begeleider en als directeur, in zowel het speciaal als regulier onderwijs, weet ik juist ook heel goed wat een school wel of niet kan bieden. Zo kan ik ouders goed helpen een realistisch verwachtingsbeeld van de mogelijkheden van een school te krijgen en ze helpen de weg te vinden in wat ze eventueel zelf kunnen doen.
Ik heb dus net zo vaak op de stoel van de ouder gezeten als op de stoel van de school.

De voorbereiding

Voor u met school in gesprek gaat, bespreken wij wat u graag met school wilt bespreken en uw doel van het gesprek. We formuleren het probleem en/of een duidelijke hulpvraag. Daarnaast kunnen we, indien wenselijk, vooraf samen kijken naar een ontvangen rapport, toets- en/of testresultaten of andere ontvangen documenten. Hierdoor weet u veel betere waar de leerkracht/docent het tijdens het gesprek over heeft, en staat u niet binnen 10 minuten weer buiten met alleen maar nog meer vragen. Want alle cijfers en scores zijn, als ouder, gewoon vaak moeilijk te lezen. En dat is niet zo erg als het goed gaat met je kind, maar als het niet zo goed gaat wil je als ouder ook graag weten hoe dat komt.

Ook eventuele onderzoeksrapporten, en vooral wat die uitslag dan voor uw kind op school betekent, zijn vaak ingewikkeld. Door mijn ervaring in het speciaal onderwijs help ik u bij het lezen van deze rapporten zodat u in het gesprek met de leerkracht/docent in ieder geval minimaal dezelfde kennis heeft.

Voorbeelden van ouders

‘Mijn kind scoort voor de cito’s altijd erg laag. De methodetoetsen zijn goed. Elk gesprek weer zegt de leerkracht dat we de volgende cito’s moeten afwachten. Nu gaat mijn kind inmiddels naar groep 7. Hoe weet ik nu op welk niveau mijn kind afgaat, en klopt dat dan. Waar kijkt het Voortgezet Onderwijs naar en hoe komt het dat de cito’s elke keer slecht zijn?’

‘Mijn kind heeft op school extra begeleiding voor rekenen. Dit is iemand die ik zelf betaal, maar dit mag onder schooltijd. De school heeft me op deze persoon gewezen. Nu is er echt geen klik met deze persoon, wat als effect heeft dat mijn dochter er met de pet naar gooit. Hoe zeg ik dat tegen school?’

‘Mijn kind gaat met tegenzin naar school. Mijn kind zegt dat school stom en makkelijk is. De juf zegt dat ze niet ziet dat het werk te makkelijk is, want ze krijgt het werk nooit af. Daarnaast maakt ze veel fouten. Thuis maakt ze werk echter snel en foutloos. Ik denk dat mijn kind slimmer is dan ze op school zien. Hoe bespreek ik dat op school?’

Een afspraak?

Wil jij ook, samen met mij, je gesprek op school goed voorbereiden, neem dan eens contact op. Samen zorgen we er voor dat je begrijpt waar ze het over hebben, je een volwaardige gesprekspartner bent en dat jij de goede vragen stelt. Zo sta je niet, na het gesprek, weer buiten met alleen nog maar meer vraagtekens.

Afspraak maken