fbpx

Moeilijke klas?

Soms heb je zo’n groep. Het loopt niet, er is een negatieve sfeer, pestgedrag, geen ‘klik’ met de leerkracht of tussen kinderen onderling of er zijn een paar kinderen die zodanig ongewenst gedrag vertonen dat een negatieve invloed op het groepsproces het gevolg is. Soms kun je er gewoon de vinger niet op leggen of weet je het juist wel maar weet je niet meer waar te beginnen om het op te lossen. Ouders klagen, leerkrachten zien het niet meer zitten en sommige kinderen gaan niet graag meer naar school. Tijd voor een goed plan van aanpak!

Afhankelijk van de leeftijd kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn.
Kids in de leeftijdscategorie 10-14 jaar zijn vooral bezig met hun positie in de groep.
Ze proberen grenzen te verkennen door te kijken welke grenzen er te verleggen of te overschrijden zijn. Oftewel; welke grens is hard en welke niet.

Deze gegevens zijn ook in het groepsproces van groot belang. Zo proberen de leerlingen uit te vinden waar ze staan ten opzichte van de groep. Door de jonge leeftijd zijn ze communicatief echter onervaren. Ze weten dus niet goed hoe dit uit te vinden en/of indien zij de eigen positie wel (denken te) weten hoe zij een andere positie kunnen verwerven. Het is daarom van belang dat elke leerling heel helder heeft wat de normen en waarden binnen de groep zijn voordat hij dit (op een verkeerde manier) gaat uitproberen.
Lukt dit niet, dan verloopt het toch altijd al rumoerige positiebepalingsproces extra ‘stormig’.
Neem daarbij het (soms brutale) uitprobeergedrag van het moeten uitdagen van de regels en de ‘chaos’ is compleet.

Jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder zijn al verder in dit proces. Toch komen ook in deze leeftijdscategorie slecht functionerende groepen voor. Dit heeft dan echter vaak te maken met de ontwikkeling van de eigen identiteit (wat denken anderen van mij), het zelfbeeld en moeite hebben met het reguleren van impulsen en emoties. Neem daar de invloed van sociale media bij en een ‘fittie’ draait dan zomaar ineens uit op een ‘groepsding’

Als jongerencoach ben ik gespecialiseerd in gedrag van pubers, tieners en jongvolwassenen. Naast individuele coaching in onze eigen praktijk coach ik ook op veel scholen in de wijde regio. Dat gaat dan vaak om individuele coaching maar ook juist vaak om groepscoaching.
Eén van de voorwaarden voor een succesvolle coaching is dat de coach niet (emotioneel) betrokken is bij de coachee (of groep) en geen persoonlijke belangen (eigen doel) heeft. Iedereen die in de school werkt is of heeft dat uiteraard wel; de leerkracht kent de kinderen ‘te goed’, en de ib-er heeft ‘de handen al meer dan vol’. Ondertussen ‘eisen’ de ouders of collega’s van de directie dat er ‘iets’ gedaan wordt…

Het aanbod
Binnen twee weken een goede analyse van het probleem en een voorstel plan van aanpak voor een kortdurend, intensief, begeleidingstraject om de groepsdynamiek te verbeteren

De analyse:
Met informatie vanuit gesprekken met schoolleiding, de leerkracht, een aantal leerlingen uit de klas en/of observaties wordt een analyse van het probleem en een voorstel voor een plan van aanpak gemaakt. Deze analyse gaat over de groep en niet over het functioneren van de leerkracht/docent.

Het plan van aanpak:
In het voorstel wordt omschreven wat ik, als coach, en/of indien noodzakelijk andere partijen voor de groep zou kunnen betekenen gedurende een korte periode, alsmede een advies voor de leerkracht/school voor de langere termijn. De interventies van de coach kunnen, afhankelijk van de uitkomst van de analyse, bestaan uit een aantal groepsgerichte activiteiten gericht op groepsvorming, maar (juist) ook interventies in kleine groepen en/of zelfs de coaching van één of meer individuele leerlingen kunnen onderdeel zijn van het voorstel plan van aanpak.

De duur van het gehele groepstraject is meestal rond de 6 tot 8 weken.

Interesse of vragen? Ik kom graag langs voor een vrijblijvende kennismaking. 

Meer Topcoach op school

Individuele coachingstrajecten (arrangementen)

Het individueel coachen/begeleiden van een kind uit groep 3 of hoger, in de schoolsetting, bij het werken aan een of meerdere doelen

Vaste coach op school

Een vaste coach op school werkt preventief, voorkomt vaak grotere problematiek, brengt rust in school en klassen en ondersteunt/ontlast de leerkracht

Coach in de klas

Een coach in de klas ondersteunt op gebied van pedagogiek en (verbetering) van gedrag zodat de (nog niet bevoegde) leerkracht zich kan focussen op het didactische gedeelte

Preventieve groepstrainingen

In sommige klassen merk je dat er problemen (kunnen gaan) ontstaan op gebied van communicatie, sociale interactie of groepsdynamiek. Middels een korte serie trainingen wordt gewerkt aan aanleren van de juiste vaardigheden

Inventarisatie
moeilijke klas

Soms heb je zo’n groep. Het loopt niet, en je kunt er gewoon de vinger niet op leggen of weet je het juist wel maar weet je niet meer waar te beginnen om het op te lossen. Ouders klagen, leerkrachten zien het niet meer zitten en sommige kinderen gaan niet graag meer naar school. Tijd voor een goed plan van aanpak!

Topcoach als spreker

Een inspirerende en no-nonsens spreker, met gevoel voor humor, voor bijvoorbeeld een ouderavond, infoavond of een trainers- of vrijwilligers bijeenkomst op de (sport)vereniging die vol passie kan vertellen over pubers en de pubertijd

Kindcentrum Juliana Zwijndrecht

Kindcentrum De Wijngaard Hendrik-Ido-Ambacht

Kindcentrum De Margriet Zwijndrecht

PCPO Barendrecht & Ridderkerk

Kindcentrum De Bron Zwijndrecht

PIT Kinderopvang & onderwijs

Kindcentrum De Kim Zwijndrecht

De Dukdalf Hendrik-Ido-Ambacht

SOL Villa Ambacht

Kindcentrum De Rank Heerjansdam

Kindcentrum De Meander Hendrik-Ido-Ambacht

Kindcentrum De Brug Zwijndrecht

Het Kompas Barendrecht

De Fontein Ridderkerk

De Klimop Ridderkerk

De Wijngaard Hendrik-Ido-Ambacht

Christelijk Kindcentrum De Tweestroom

Christelijk Kindcentrum De Tweestroom

Christelijk Kindcentrum De Brink Zwijndrecht 

Christelijk Kindcentrum Margriet

kindcentrum Impuls

De Notenbalk Zwijndrecht

CBS De Wingerd Ridderkerk

Basisschool Mullerpier Rotterdam

OBS De Botter Ridderkerk

OBS De Esch Rotterdam

Schalm Alblasserdam

Yuverta Den Haag

OBS De Plevier Hoogvliet

CBS Het Kompas

 

 

 

× App ons!