Een vaste coach op school werkt!

Een vaste coach op school werkt preventief, voorkomt vaak grotere problematiek, brengt rust en ondersteunt/ontlast de leerkracht

Er wordt veel van leerkrachten en de school gevraagd. Naast de, toch al hoge, werkdruk hebben we vaak te maken met een tekort aan collega’s zijn er enorme lange wachtlijsten in de zorg.
De taak aan school en de leerkracht dus om bij leerlingen met lichte problematiek te voorkomen dat dit zware problematiek wordt en om leerlingen met zwaardere problematiek binnen de muren van de school te houden. Hoe dan??

Een vaste coach van Topcoach in de school 
Door te werken met een vaste coach van Topcoach in de school die een paar uur per week, op een vast moment, aanwezig is ontlast je in de eerste plaats de leerkracht. De leerkracht ziet heus wel dat het niet zo goed gaat met een leerling en hoe dat weer invloed heeft op de dynamiek en sfeer in de klas, maar hoe en vooral wanneer met deze leerling(en) individueel aan de slag te gaan is dan de grote vraag. Het ontbreekt de leerkracht bijna altijd aan tijd maar soms ook aan kennis.

Met een coach op school kan er snel geschakeld worden. Zowel preventief als reactief. Zodra een leerkracht ziet dat er bij een leerlinge meer nodig is dat hij of zij op dat moment kan bieden, of als er onverhoopt een escalaties is, kan hij/zij de coach inschakelen. Het kan ook zo zijn dat er problemen ervaren worden met een groepje leerlingen. Soms heb je te maken met meidenvenijn, pesten of machogedrag. De coach kan ook met kleine groepjes leerlingen werken aan het veranderen/verbeteren van gedag. De coach is een vertrouwd gezicht in de school en dus laagdrempelig voor iedereen; leerkrachten, leerlingen én ouders.

Voor de leerling betekent een coach op school een vertrouwd gezicht waar ze naar toe kunnen op het moment dat het even niet zo lekker gaat of als ze vinden dat iets beter moet of kan. Ze gaan praktisch aan de slag en meestal is al snel verbetering merkbaar. Fijn voor iedereen!

Minder individuele arrangementen nodig
Op het moment dat je een vaste coach op school hebt kan er snel en met alle kinderen gewerkt worden. Dit voorkomt (tenzij de problematiek te groot of te langdurig is/wordt) dat er eerst een individueel arrangement aangevraagd moet worden en scheelt dus veel tijd, kosten en frustratie omdat de situatie uit de hand loopt. Er kan, met een vaste coach, altijd direct gestart worden met een coaching.

Wat doet de coach?
De coach gaat, afhankelijk van de hulpvraag, direct met de leerling(en) aan de slag. Dit kan eenmalig zijn maar vaak is dit een traject van een aantal weken waarin gewerkt wordt aan bijvoorbeeld emotie-regulatie of aan zelfvertrouwen/zelfbeeld, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het trainen van executieve functies of traumaverwerking. Onder aan deze pagina staan een paar voorbeelden van situaties waarin de coach op school een rol kan spelen. De coach sluit, voor zover mogelijk, aan bij de wens en hulpvraag van de school.

Samenwerking met de leerkracht
Vanzelfsprekend werkt de coach nauw samen met de leerkracht(en) en de IB-er. Naast dat de input van de leerkracht belangrijk is in het coachingsproces (hoe ging het deze week), zal de coach ook handvatten kunnen bieden om met een bepaalde leerling of situatie om te gaan.

Meer weten? Klik op onderstaande knop.
Contact

 

Voorbeeldsituaties van een Topcoach in de school:

Voorbeeld 1
Een leerling vertoont plotseling ander gedrag (bozer dan anders, meer teruggetrokken, verdrietig,…) in de klas.
De docent signaleert dit en vraagt de coach eens met deze leerling in gesprek te gaan. Deze probeert de oorzaak te achterhalen en gaat, indien nodig, direct een aantal keer met deze leerling aan de slag om weer toe te werken naar een wenselijke situatie voor zowel de leerling zelf als de leerkracht/groep. 

Voorbeeld 2
Een of een paar leerling(en) vertoont/vertonen (al wat langer) gedrag wat de groepsdynamiek verstoort. De jongerencoach gaat met deze leerling/dit groepje aan de slag om te werken (dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het vertoonde ongewenste gedrag) aan gedragsverbetering.
 
Voorbeeld 3
Een ouder komt bij de docent dat de leerling bijvoorbeeld thuis ongewenst gedrag vertoont of bijvoorbeeld niet meer naar school wil. De jongerencoach kan direct met betreffende leerling aan de slag.