fbpx

Coaching bij pesten

Pesten is een vaak ingewikkeld probleem met vooral voor het slachtoffer even vaak ingrijpende gevolgen. Toch is aan pesten meestal wel wat te doen. In de meeste gevallen helpt het om bepaalde vaardigheden te verbeteren waardoor anders met situaties omgegaan kan worden.

Een ‘pester’ pest niet zomaar en een ‘gepeste’ wordt ook niet zomaar gepest. Meestal is het een soms complexe combinatie van factoren die aanleiding zijn tot dit gedrag. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt. In bijna alle gevallen helpt het om het zelfbeeld de communicatie – en sociale vaardigheden te verbeteren en in het geval van de ‘gepeste’ maar soms zelfs ook van de pester de weerbaarheid te verbeteren.

Door een beter inzicht te krijgen in het proces wordt het voor dader of slachtoffer ook duidelijker waarom de dingen gebeuren en waar mogelijkheden liggen om andere keuzes te maken.

Op deze  manier wordt geleerd om anders met situaties om te gaan en moet het pestgedrag stoppen.

× App ons!