fbpx

Een capaciteitentest voor leerlingen uit de brugklas/1e en 2e klas met subsidiegelden?
Goed idee! Maar hoe dan?

Onlangs heeft minister Slob bekend gemaakt dat scholen een extra subsidie aan kunnen vragen om klassikaal een capaciteitentest af te nemen bij leerlingen uit de brugklas/1e en 2e klas. De capaciteitentest is een hulpmiddel voor scholen om leerlingen op een juiste, kansrijke plek te plaatsen in het voortgezet onderwijs.
Dit is niet verplicht maar scholen worden, door middel van deze subsidie, aangemoedigd dit te doen omdat, in vele gevallen, de eindtoets groep 8 niet of niet volledig is afgenomen en omdat kinderen wellicht een achterstand door corona hebben opgelopen en nu niet tot hun recht komen omdat ze op het verkeerde niveau zitten.

Goed idee! Maar hoe dan?

Er moet snel geschakeld worden. De subsidieaanvraag, voor de eerste termijn, moet voor 4 oktober gedaan worden en, klassikaal, voor 31 december 2021 door een orthopedagoog/psycholoog worden afgenomen.
Maar wie doet de aanvraag, waar haal je de testen vandaan, welke test is geschikt, hoe organiseer je de afname en betrek je ouders en welke orthopedagoog/psycholoog kan en wil deze testen afnemen en interpreteren?

Topcoach Training en coaching voor jeugd en jongeren

Topcoach regelt het gehele traject rondom de capaciteitentest voor uw school/organisatie;

  • (ondersteuning bij) de subsidieaanvraag / de verklaring dat de gekozen capaciteitentest voldoet aan de voorwaarden
  • Informatiedocument om de MR te informeren
  • Een informatiebrief voor ouders
  • Instructies voor de zorgcoördinator
  • De organisatie rond de afname
  • De klassikale testafname door onze eigen orthopedagoog/KJ psycholoog
  • De interpretatie en verslaglegging van de test per kind
  • Een terugkoppelgesprek aan school
  • Een verantwoording te gebruiken voor uw jaarverslag
  • Voldoende informatie om mee te werken aan de verplichte monitoring

Indien gewenst kunnen wij een (online) informatieavond voor ouders organiseren en/of opvallende casuïstiek bespreken in het zorgteam.

Subsidieaanvraag

Na een korte (telefonische) intake leveren wij de informatie aan het bevoegd gezag welke nodig is om de subsidie aan te vragen of vragen wij de subsidie voor u aan zodat alleen het bevoegd gezag nog moet ondertekenen. Wij leveren tevens de verklaring dat de gekozen capaciteitentest voldoet aan de voorwaarden, welke nodig is bij het aanvragen van de subsidie.

MR

De MR moet geïnformeerd worden over de afname van de capaciteitstesten.
U ontvangt van ons een document wat direct naar de MR kan.

Ouders

Veel ouders willen graag inzicht in de capaciteiten en mogelijkheden voor hun kind. Sommige vragen hier zelf naar. Toch kan het ook zijn dat ouders om welke reden dan ook niet willen dat hun kind aan een onderzoek meedoet.
Het is ouders toegestaan een test te weigeren.
Het is daarom aan te raden ouders duidelijk te informeren over wat het doel is van de capaciteitentest en hoe ze kunnen omgaan met de resultaten ervan, en om op basis van de uitkomst met leerlingen en ouders te bespreken welk niveau het beste past.
Topcoach verzorgt een ouderbrief waarin alle informatie staat over de afname van de test, het verloop, het verslag dat ze zullen ontvangen en wat ze met dit resultaat kunnen.

Indien gewenst kan Topcoach ook voor de school/organisatie een (online) ouderinformatieavond organiseren. Vanzelfsprekend stemmen we, vooraf, met u af wat uw school met de resultaten zal doen zodat ouders ook daar juist over geïnformeerd worden.

De afname

Topcoach organiseert de gehele afname door onze eigen orthopedagoog/KJ Psycholoog.
U zorgt alleen dat bij de/iedere klas een docent/toezichthouder aanwezig is.

De capaciteitentest

De capaciteitentest is een hulpmiddel voor scholen om leerlingen op een juiste, kansrijke plek te plaatsen in het voortgezet onderwijs.
De tests worden, na afname, per kind geïnterpreteerd door onze orthopedagoog/KJ Psycholoog. Het resultaat van de test adviseert over het best passende onderwijsniveau en laat zien wat de leerling zou moeten kunnen en op welk vlak een leerling wellicht extra ondersteuning en begeleiding kan gebruiken om door/op te stromen naar het best passende onderwijsniveau. De orthopedagoog/KJ Psycholoog zal een terugkoppeling per klas aan de school doen over de resultaten. Indien gewenst kan zij aanvullend ondersteuning bieden bij complexere casuïstiek.

Verantwoording / monitoring

De subsidie wordt verantwoord in het jaarverslag. Daarnaast kan op verzoek van de minister aan scholen gevraagd worden om aan te tonen welke activiteiten uitgevoerd zijn met het uitgekeerde bedrag.
Alle subsidiënten moeten meewerken aan een kort monitoronderzoek waarin subsidiënten onder andere worden gevraagd aan te geven hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan de capaciteitentest en welke test afgenomen is. Op basis van signalen uit deze monitor kan er een vervolg (steekproefsgewijs) onderzoek worden ingesteld.
Topcoach zorgt voor een verantwoording, op school en/of organisatieniveau, welke kan worden gebruikt zowel in het jaarverslag als voor de verplichte deelname aan de monitoring.

Kosten

De kosten per klas voor het gehele traject (gebaseerd op 25 kinderen) zijn € 1350,- excl. btw
Voor elke extra leerling berekenen we € 47,50 excl. btw per leerling.

U ontvangt vanuit de geboden subsidie per kind € 40,- per capaciteitentest en 175,- administratiekosten voor de subsidieaanvraag.
Het resterende bedrag bedraagt, afhankelijk van het aantal leerlingen, ca € 7,- tot € 12,-.
Dit dient door de school zelf te worden bekostigd, al dan niet uit de overige NPO gelden.

Vragen of een afspraak maken? Klik hier!

Wilt u liever direct contact voor een afspraak of meer informatie?
Neem dan telefonisch contact op met:

Myrthel Groenewout
078 – 880 45 90 / 06 – 49 89 70 70


× App ons!