fbpx

(Tijdelijk) een coach in de klas!

Soms krijg je een klas gewoon niet op de rit. Door ongewenst gedrag is de (nog onbevoegde) leerkracht de hele dag bezig met brandjes blussen en orde houden komt onvoldoende toe aan echt lesgeven.
Topcoach heeft ervaren coaches die zich, in de klas, richten op het verbeteren van het pedagogisch klimaat en het veranderen van (ongewenst)gedrag.

Pedagogisch klimaat en ongewenst gedrag 
Er wordt veel van leerkrachten en de school gevraagd.
Naast de, toch al hoge, werkdruk hebben we vaak te maken met een tekort aan collega’s.
Soms zijn scholen zelfs genoodzaakt een onderwijsassistent of een (nog) onbevoegde en/of onervaren leerkracht voor de klas te zetten.
Door het tijdelijk inzetten van een coach in de klas kan snel en effectief gewerkt worden aan gedragsverandering en het verbeteren van het pedagogisch klimaat. Hierdoor kan de leerkracht zich focussen op het didactische gedeelte totdat het ongewenste gedag is omgezet in gewenst gedrag en de rust in de klas is teruggekeerd. Tevens krijgt de leerkracht in deze periode handvatten om het, na de periode van ondersteuning van de coach, ‘gewoon’ weer zelf te doen.

Individuele coaching
De coach kan, door de frequente aanwezigheid in een groep, ook veel betekenen op gebied van coaching van individuele leerlingen. De coach kan bijvoorbeeld aan de slag met emotie-regulatie met die leering die er in de pauze altijd ‘uit knalt’ of werken aan sociale en/of communicatieve vaardigheden met die leerling die zich vaak eenzaam voelt en de sociale aansluiting mist.
De leerkracht ziet namelijk heus wel dat het niet zo goed gaat met een leerling en hoe dat weer invloed heeft op de dynamiek en sfeer in de klas, maar hoe en vooral wanneer met deze leerling(en) individueel aan de slag te gaan is dan de grote vraag. Het ontbreekt de leerkracht bijna altijd aan tijd maar soms ook aan kennis.

Wat doet de coach?
Ongewenst gedrag is moeilijk af te leren. Vaak is de ongewenste situatie in de klas er gewoon langzaam ingeslopen. Nieuw gedrag is wel goed aan te leren. De coach inventariseert de momenten waar het ongewenste gedrag, de escalaties of de chaos het meest voorkomt. Met de, door Topcoach ontwikkelde methode, wordt gewerkt aan het oefenen en belonen van nieuw, gewenst gedrag. Er ontstaat langzaamaan meer rust in de klas en daardoor een fijnere sfeer en een beter pedagogisch klimaat. Doordat de coach daarnaast ook individueel werkt met leerlingen die een grote (negatieve) invloed hebben op de sfeer in de klas gaat het verbeterproces sneller.

Samenwerking met de leerkracht
Vanzelfsprekend werkt de coach nauw samen met de leerkracht(en) en de IB-er.

Topcoach team
Wekelijks bespreken onze coaches de voortgang en situaties met het topcoachteam.
Dit team bestaat uit collega coaches en een onderwijsspecialist. Vanuit dit overleg wordt per week een plan van aanpak gemaakt.
Wanneer wenselijk sluit  de eigen Topcoach schoolpsycholoog aan.

Meer weten?

Meer Topcoach in de school

Individuele coachingstrajecten (arrangementen)

Het individueel coachen/begeleiden van een kind uit groep 3 of hoger, in de schoolsetting, bij het werken aan een of meerdere doelen

Vaste coach op school

Een vaste coach op school werkt preventief, voorkomt vaak grotere problematiek, brengt rust in school en klassen en ondersteunt/ontlast de leerkracht

Coach in de klas

Een coach in de klas ondersteunt op gebied van pedagogiek en (verbetering) van gedrag zodat de (nog niet bevoegde) leerkracht zich kan focussen op het didactische gedeelte

Preventieve groepstrainingen

In sommige klassen merk je dat er problemen (kunnen gaan) ontstaan op gebied van communicatie, sociale interactie of groepsdynamiek. Middels een korte serie trainingen wordt gewerkt aan aanleren van de juiste vaardigheden

Inventarisatie
moeilijke klas

Soms heb je zo’n groep. Het loopt niet, en je kunt er gewoon de vinger niet op leggen of weet je het juist wel maar weet je niet meer waar te beginnen om het op te lossen. Ouders klagen, leerkrachten zien het niet meer zitten en sommige kinderen gaan niet graag meer naar school. Tijd voor een goed plan van aanpak!

Topcoach als spreker

Een inspirerende en no-nonsens spreker, met gevoel voor humor, voor bijvoorbeeld een ouderavond, infoavond of een trainers- of vrijwilligers bijeenkomst op de (sport)vereniging die vol passie kan vertellen over pubers en de pubertijd

× App ons!