fbpx

Training Sterk van Start

Ga jij binnenkort naar de brugklas?
Volg dan de voorbereidende training Sterk van Start!

Goed voorbereid aan de brugklas beginnen is voor ieder kind belangrijk, maar niet voor elk kind blijkt dit even gemakkelijk. 
Op school worden groep 8 kinderen uitgebreid voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Toch blijkt dit toch niet voor ieder kind voldoende en kunnen veel kinderen een extra steuntje in de rug gebruiken. 

In mijn praktijk coach ik regelmatig jongens en meiden die vastlopen in de brugklas. Ze hebben moeite met overzicht te houden, en zijn niet (meer) te motiveren voor, met name, het leren en maken van de relatief grote hoeveelheid huiswerk. Ze proberen uiteindelijk steeds vaker onder de schooldagen uit te komen en tonen verschijnselen van neerslachtigheid tot aan depressie aan toe. 

Vaak zijn dit jongeren die faalangstig zijn of communicatief en/of sociaal minder vaardig, maar opvallend vaak zijn het juist ook de kids die op een redelijk eenvoudige manier door de lagere school zijn ‘gelopen’ en deze met een havo- of vwo-advies verlaten. Zij hebben blijkbaar het meest moeite met de enorme omschakeling van relatief ‘niets doen’, naar plannen, dealen met veel huiswerk, organiseren en aanpassen in de brugklas. 

Op de lagere school was alles redelijk duidelijk. Ze waren qua leer- en denkniveau ver genoeg vooruit op de rest van de klas om eventuele foutjes of onduidelijkheden slim en vaak onopvallend op te lossen. Vergaten ze een keer iets te leren, als ze dit überhaupt al deden, dan konden ze dit meestal met parate kennis opvangen en een enkele onvoldoende werd een volgend keer wel weer recht getrokken. Zelfs met een niet of nauwelijks voorbereidde presentatie wisten deze kids prima weg te komen door de avond ervoor nog even ‘snel iets in elkaar draaien’. Verder waren ze heel zichtbaar voor de leerkracht, die ze tenslotte (bijna) de hele week in de klas had, en was de lijn tussen ouder en leerkracht kort of snel gelegd.

Op de middelbare school krijgen ze met meerdere factoren te maken. Ze krijgen alleen nog maar les en werk op het (verwachte) eigen niveau. Ze krijgen het opeens niet meer ‘cadeau’ en moeten echt aan de bak. Omdat ze niet echt geleerd hebben ‘te leren’ zien ze door de bomen het bos niet meer en verliezen ze het overzicht. Doordat ze het huiswerk niet op de juiste manier weten te plannen (dit werd op de basisschool vanzelfsprekend wel geoefend, maar het was voor deze groep kinderen geen echte noodzaak hier ook iets mee te doen) én te maken raken ze achter, krijgen meer moeite de lessen te volgen en bouwen een achterstand op. Sommige leerlingen zitten uren per dag aan hun huiswerk zonder dat ze het resultaat bereiken dat ze op de basisschool gewend waren. Dit is funest voor de motivatie; ‘waar doe ik het voor?’. De zelfstandigheid in het middelbaar onderwijs verlangt van ze dat ze zelf op zoek gaan naar hulp en ook dit kan in deze leeftijdsfase nog wel eens lastig zijn. Ze hebben veel verschillende docenten en zien de mentor een paar keer per week. Anders dan op de basisschool is ook de ouder veel minder direct betrokken en worden eventuele ‘problemen’ alleen zichtbaar in cijfers of in het gedrag van het kind.

Daarnaast moeten ze ook nog dealen met de grote verandering die de overgang naar het voortgezet onderwijs met zich meebrengt. Nieuwe klasgenoten, op de fiets naar school, de juiste boeken meenemen, een zware schooltas, ander (groot) gebouw, voor elk vak een andere docent, elk uur op nieuw kijken waar je heen moet en zoeken naar de lokalen, pauzes in een grote hal met heel veel andere leerlingen, brood ‘alleen’ eten en elke dag een ander rooster. Dat kost enorm veel energie.

Veranderen

Mensen zijn van nature niet voor verandering. Als we dit wel makkelijk zouden ondergaan zouden we met alle winden meewaaien en nooit een bepaald ingeslagen pad vol proberen te houden. Op het moment dat we met verandering te maken krijgen bieden we deze daarom automatisch weerstand. Pubers zijn nog niet ervaren in ‘veranderen’ en het wellicht positieve resultaat van een verandering. Daarom is deze weerstand bij sommige van hen nog sterker.

Creëert deze verandering ook nog eens een situatie waarin we ons niet prettig voelen dan zal deze weerstand alleen maar verder toenemen. Precies dit is de verklaring waarom kids uiteindelijk motivatie verliezen, niet meer naar school willen en regelmatig stressverschijnselen en burn-out klachten vertonen.

Zit het echt helemaal tegen zal dit ook zijn invloed hebben op het sociale leven en loopt het kind ook nog kans daar een achterstand in op te bouwen.

De training

In de training ‘Sterk van Start’ wordt in 6 sessies, 2 voor de zomervakantie en 4 na de zomervakantie (later starten is mogelijk), uitgebreid ingegaan op deze valkuilen. Veel aandacht gaat naar de (sociale) vaardigheden die ze nodig hebben ‘om voor zichzelf te zorgen’ en ze worden voorbereid op en begeleid in het veranderproces. Er wordt stil gestaan bij hoe goed te plannen en overzicht te bewaren zodat er rust in het hoofd is, werk af komt en er toch voldoende ruimte blijft voor sport en hobby’s, wat weer enorm belangrijk is om lekker in je vel te blijven zitten. Er is uitgebreid aandacht voor wat te doen in verschillende situaties waar ze tegenaan kunnen (gaan) lopen. De training ‘Sterk van Start’ is geen huiswerkbegeleiding maar een voorbereiding op alle veranderingen en een stevige begeleiding bij de start. Een goed begin is immers het halve werk. Eventuele huiswerkbegeleiding (vaak van de school uit aangeboden) kan in een later stadium voor sommige kinderen zeker heel nuttig zijn.

Voor wie?

  • Kinderen die op een ‘redelijk’ eenvoudige manier de basisschool doorliepen en naar de brugklas gaan
  • Kinderen die van nature wat meer onzeker of faalangstig zijn en naar de brugklas gaan
  • Kinderen die wat moeilijker sociale contacten leggen of moeite hebben met veranderingen en naar de brugklas gaan
  • Kinderen die ‘gewoon’ goed voorbereid willen starten in de brugklas

Door je toekomstige brugklasser kennis te laten nemen van de valkuilen zal hij of zij deze beter herkennen. Ze krijgen duidelijke tips en handvatten om hiermee om te gaan of ze te voorkomen. Uiteindelijk is het zo dat iedereen moet leren omgaan met verandering en kan iedere toekomstige brugklasser met deze training na de zomer veel beter voorbereid van start.

Wat?

In 6 sessies, 2 voor en 4 na de zomervakantie (later starten is mogelijk), trainen we:

  • de (sociale) vaardigheden die nodig zijn om ‘voor zichzelf te zorgen’
  • wat te doen in verschillende situaties waar ze tegen aan kunnen (gaan) lopen op de ‘grote school’
  • plannen en overzicht bewaren zodat er rust in het hoofd is, werk toch af komt en er toch voldoende ruimte blijft voor sport en hobby’s

Zo worden ze voorbereid op, en intensief begeleid tijdens, het veranderproces!

Aanmelden Vragen?

 

Prijs: 129,-
Aantal keer: 6 sessies
Groepsgrootte: 4 – 6 deelnemers
Tijd en locatie: 2x voor de zomervakantie, 4x erna
(of bij een latere start 6x na de zomervakantie)
Sessie 122 juni (of vanaf september)
Sessie 229 juni (of vanaf september)
Sessie 3 – 6Ca 2 weken na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie in onderling overleg in verband met verschillende schoolroosters
× App ons!