Pedagoog & onderwijskundig specialist

Als ouder van 4 kinderen, waarbij de schoolloopbaan alles behalve soepel verliep, weet ik als geen ander wat een machteloos gevoel je als ouder kunt hebben als je ziet dat het op school niet goed gaat met je kind. Je wilt niet ‘die lastige’ ouder zijn, maar, van nature, wil je er voor zorgen dat het beter gaat met je kind. Je spreekt alleen een ‘andere taal’ als de leerkracht/docent, snapt niet altijd evengoed wat alle toets- en testresultaten betekenen en je bent onvoldoende op de hoogte wat een school wel of niet zou kunnen bieden. Daarnaast ben je emotioneel betrokken. Toch wil je graag goed met de school in gesprek.
Met mijn jarenlange ervaring als docent, ambulant begeleider en als directeur, in zowel het speciaal- als regulier onderwijs, weet ik juist ook heel goed wat een school wel of niet kan bieden. Zo kan ik ouders goed helpen een realistisch verwachtingsbeeld van de mogelijkheden van een school te krijgen en ze helpen de weg te vinden in wat ze eventueel zelf kunnen doen.
Ik heb dus net zo vaak op de stoel van de ouder gezeten als op de stoel van de school.